Compare Listings

Els nostres departaments formats per professionals qualificats en els àmbits de: fiscal, comptable, administratiu, comercial, assegurances, manteniments d′immobles i jurídic treballen amb un enfocament global i multidisciplinari entre aquests àmbits.

A Finques Vallbona gestionem el patrimoni immobiliari amb criteris professionals i específics per cada client per què som conscients que en molts casos, és un llegat transmès de generació en generació.

Els nostres valors estan centrats en els següents aspectes fonamentals:

  • Honestedat, confiança, respecte i compromís.
  • Un servei personalitzat i flexible, que genera confiança.
  • Qualitat diferenciadora i d′alt valor afegit.
  • Ètica professional, independència i responsabilitat.
  • Formació permanent, adequada qualificació humana i tècnica dels nostres equips.
  • Preocupació pel nostre entorn i responsabilitat social.