Serveis

Administració de lloguers i patrimonis

A Finques Vallbona busquem donar la màxima rendibilitat als immobles que administrem ens ocupem de seleccionar els llogaters estudiant tots els aspectes que puguin ser rellevants d′acord amb el client tant en l′aspecte econòmic com en el personal.

Si el client ho desitja som la persona de contacte amb el llogater de tal manera que esdevenim un filtre qualificat pel propietari amb els seus llogaters, en molts casos estalviant-li contactes i consultes innecessàries i oferint solucions per cada cas.

Oferim una plataforma de serveis pels manteniments dels immobles i som capaços d′aportar solucions a totes les necessitats que es deriven dels arrendaments de tal forma que els nostres clients no hagin de preocupar-se per res.

Disposem d′un equip de professionals: paletes, lampistes, pintors, fusters… per a dur a terme totes les reparacions i els manteniments dels seus immobles.

Contem amb una ràpida comercialització dels immobles pel seu lloguer i gestionem les visites comercials per comte del client. Contem amb publicacions diverses a Internet tant als principals portals immobiliaris com a la nostre pròpia web, publiquem anuncis a premsa especialitzada i a les nostres oficines, així com l′oferiment dels productes als nostres propis clients (autocartera).

Negociem i formalitzem els contractes d′arrendament conforme a la llei complint amb tots els requisits legals vigents i ajudant al client en la tramitació de cèdules d′habitabilitat, certificats d′eficiència energètica…

Atenem als venciments dels contractes i a les actualitzacions de preus segons l′IPC i les repercussions legals.

Ens encarreguem de la presentació del cobrament dels lloguers sense cap cost bancari i del rigorós control de la morositat.

Realitzem les liquidacions dels lloguers als propietaris a mida de cada client de forma: mensual, trimestral, semestral o anual segons cada necessitat.

Gestionem tots els pagaments inherents als immobles per comte del client com els impostos, serveis de la finca i subministraments.

Intermediació Immobiliària

Realitzem tot tipus de negocis jurídics relacionats amb immobles com compravendes, lloguers…

Disposem d′una potent i ràpida comercialització amb els medis mes avançats en diferents canals com Internet, web pròpia, premsa especialitzada, oficina, autocartera…

Realitzem taxacions i valoracions de preus segons les necessitats del client.

Preparem tots els tràmits legals i obligatoris inherents als negocis jurídics i acompanyem al client assessorant-lo en tot el que convingui fins a la finalització.

Negociem per comte del client segons les seves indicacions i aportem solucions qualificades per tal de fer factibles els negocis.

Serveis Jurídics

A la nostre experiència immobiliària hi afegim l′experiència en el món jurídic, posant a disposició dels nostres clients un gabinet d′advocats disposats a assessorar i a defensar els seus interessos en tot moment.

Serveis de Manteniment d’immobles

Oferim una plataforma de serveis essent capaços d′aportar solucions a totes les necessitats que es deriven de les finques i els arrendaments de tal forma que els nostres clients no hagin de preocupar-se per res.

Disposem d′un equip de professionals: paletes, fusters, pintors, lampistes… per a dur a terme les reparacions i els manteniments dels seus immobles.

Servei d’Assegurances

La nostre experiència professional ha motivat l′oferiment d′assegurances als nostres clients ja que aquestes resulten necessàries i convenients en molts casos esdevenint un servei mes del que cal disposar.

D′aquesta forma podem oferir assegurances a mida als nostres clients amb els millors preus i amb les cobertures justes segons les seves necessitats. Posteriorment els podem ajudar a gestionar els eventuals sinistres.